V Ä S T E R O R T S K Ö R E N

Västerortskören är kören för dig som vill sjunga tillsammans med andra utan krav på förkunskaper!

Välkomna till en ny vårtermin 2020!

Vi repeterar i  aulan i Blackebergs gymnasium med start torsdagen den 23 januari kl 19.00-20.30.