V Ä S T E R O R T S K Ö R E N

Västerortskören är kören för dig som vill sjunga tillsammans med andra utan krav på förkunskaper!

OBS! Vi repeterar i  aulan i Blackebergs gymnasium